donderdag 12 april 2012

Ethica, Citaat van aanhangsel, hertaald

Indien toch een steen van een dak op iemands hoofd gevallen is en hem gedood heeft, dan zullen zij bewijzen, dat die steen gevallen is om het mens te doden, want indien de steen niet tot dit doel met Gods wil gevallen was, hoe konden dan zoveel omstandigheden (want dikwijls komen zij samen) bij toeval samenkomen? Je zult misschien antwoorden, dat dit gebeurd is, doordat de wind woei en het mens erlangs moest gaan. Maar ze zullen aandringen: Waarom woei de wind toen? Waarom moest het persoon juist op die tijd daar langs gaan? Indien je wederom antwoordt, dat de wind toen ontstaan is, omdat de zee de vorige dag, toen het nog stil was, in beweging was gekomen, en omdat het mens door een vriend was uitgenodigd, dan zullen zij, aangezien er geen einde aan het vragen is, wederom aandringen: Waarom kwam de zee in beweging? Waarom werd het mens tegen die tijd uitgenodigd? En zo zullen zij niet ophouden verder de oorzaken van de oorzaken te vragen, totdat je tot de wil van God, dat is de schuilhoek van onwetendheid, je toevlucht neemt.

Spinoza.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten